Ouderapp Kwieb

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij ons IKC, dat ouders weten wat er allemaal gebeurt, sfeer kunnen proeven. We gebruiken hiervoor een app voor ouders en team: ‘Kwieb. Deze app heeft verschillende functies die aan en uit gezet kunnen worden. Leerkrachten kunnen berichten aan ouders sturen, maar ook is er de mogelijkheid absentie door te geven, de ouderbijdrage te innen, opgeven voor gesprekken op school en nog veel meer. We starten met het sturen van berichten van leerkrachten aan ouders. Dat kan een tekstje zijn, maar ook een foto. Natuurlijk vragen we wel toestemming aan alle ouders om foto’s in de groep waar hun kind op staat te delen met betrokken ouders van die groep.  De app is ‘veilig’ bevonden, wat betekent dat het delen van informatie in een digitaal veilige omgeving gebeurt. Bij de aanmeldformulieren zit een bijlage waarop u uw voorkeuren kenbaar kunt maken.

 

Het spreekt voor zich dat de foto’s thuis bekeken kunnen worden, ook samen met de kinderen. Ze kunnen vast en zeker vertellen over de activiteit die beschreven wordt of de zien is op de foto! U zult ook begrijpen dat het absoluut niet de bedoeling is om foto’s met andere kinderen erop op wat voor wijze dan ook te delen op internet.  We vertrouwen er op dat dat niet gebeurt en maken hier afspraken over met de gebruikers.

Wilt u uitleg over de app? Achter de button staat een goed instructiefilmpje voor ouders.

We zullen onderzoeken of het wenselijk is om in de toekomst ook de opvang gebruik te laten maken van deze app. De mogelijkheden zijn er!

 

Uitleg Kwiebb