Ouders als partners

‘Onderwijs maak je samen!’ Deze wellicht bekende kreet onderschrijven wij ten zeerste. Graag werken we in de driehoek leerling – ouders – leerkracht samen en denken we over wat nodig is om onze leerlingen te laten groeien. Maar ouders hebben ook een meer brede rol in de school. We betrekken hen bij het bepalen van de koers van de school: op de ouderavond in 2019 konden ouders bijvoorbeeld aangeven wat zij belangrijk vonden voor het onderwijs op onze school. Daar kwam de woordwolk hiernaast uit.

 

We vroegen tijdens deze ouderavond ouders mee te denken in het bepalen van de koers; we spraken samen het ‘waarom’ van ons onderwijs. Dit alles, samen met de ideeën van het team gebruikten we in het bepalen van de visie en het vierjarenplan dat in 2019 geschreven werd.

Naast het meedenken met de koers die we varen, vragen we ouders ook actief mee te denken in wat hun kind nodig heeft om een goede tijd op ons IKC te hebben. We organiseren driehoeksgesprekken waarin kinderen, ouders en leerkrachten spreken over de afgelopen periode en doelen bepalen voor de komende periode. Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften worden in kaart gebracht. Wat kunnen ouders bieden? Wat kan ons IKC bieden? Afspraken worden genoteerd in het groeidocument van het kind.