IKC Rheezerveen

IKC Rheezerveen is kindcentrum met kinderopvang, peuterpeelzaal en basisschool in één, met korte lijnen naar zorginstanties als de GGD, maatschappelijk werk en logopedie. Daarnaast hebben we een bibliotheek in het kindcentrum. Er is een gering aantal kinderen; momenteel bezoeken ongeveer 75 kinderen ons kindcentrum. De kleinschaligheid brengt ons een grote betrokkenheid in het kindcentrum; kinderen, ouders en professionals kennen elkaar goed en er zijn kleine groepen. De medewerkers zien de kinderen: ze kennen hun (thuis-)situatie, weten hoe ze zich ontwikkelen.

Op ons IKC staan natuur, ruimte en ontdekken centraal. We zijn verbonden met elkaar en met de natuur; er is een schooltuin waar we groenten en fruit zaaien, planten en oogsten.  We werken samen aan een prettig klimaat op school en leren kinderen middels ‘Vreedzaam’ de kennis en vaardigheden aan op sociaal en emotioneel gebied. Ook werken we hiermee aan ‘burgerschap’ en democratie om zo in onze kleine gemeenschap ook midden in de wereld te staan.  

Wij willen er voor zorgen dat we een plek zijn waar iedereen zich kan ontwikkelen, waar je je veilig voelt, waar we samen spelen en leren.