Uw kind aanmelden

Er zijn verschillende manieren om op ons IKC te starten. Veel kinderen starten voordat ze vier jaar zijn bij ons op de opvang of bij de peuterspeelzaal. Er zijn ook kinderen die bij ons starten als ze vier jaar worden. Anderen stromen weer later de basisschool in wegens bijvoorbeeld een verhuizing. Soms is het beter om de aanmeldingsprocedure wat anders vorm te geven. Als er iets anders nodig is, horen we dat graag van ouders. Dan maken we samen passende afspraken.

Het is belangrijk om een school voor uw kind te vinden die het beste bij u en uw kind past.  De procedure van aanmelding kunt u lezen in de tabs hieronder.