Samenwerken in een IKC

In oktober 2019 is onze school een IKC (Integraal Kind Centrum) geworden. Dat betekent dat er naast een basisschool ook een dagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in ons gebouw aanwezig is. Ook hebben we nauwe banden met logopediepraktijk ‘Logopedisch spectrum’ (de logopediste behandelt elke vrijdag kinderen onder schooltijd in onze school) en met Samen Doen en de GGD; hier hebben we jaarlijks meerdere overleggen mee en op afroep zijn ze snel in te schakelen mocht dat tussendoor nodig zijn.  We zetten volop in op het leren van elkaar, om zo het potentieel volop te benutten. Een mooie opvang- en zorgstructuur is het resultaat! Meer informatie over onze samenwerkingspartners vindt u hieronder in de tabs.