Chrono                  

 

Ons IKC behoort tot de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg. Onze stichting van 14 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en het in stand houden van scholen voor Protestants Christelijk onderwijs in Noordoost Overijssel.

Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met directies, medezeggenschapsraden en ouderklankbordgroepen van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Klik op het logo van Chrono om naar de website te gaan.