Tussenschoolse opvang

Elke dag, behalve op woensdag, is er gelegenheid voor de leerlingen om tussen de middag op school te blijven. De kinderen die dat willen eten tussen 12.15 en 12.30 uur en dat gebeurt onder toezicht van de leerkrachten.

De door de kinderen meegebrachte lunch wordt in alle rust met elkaar gegeten en gedronken. Natuurlijk gezond; dat smaakt altijd! Wij gaan ervan uit dat u als ouder samen met uw kind de beste inschatting maakt van wat uw kind aan voeding nodig heeft. Boterhammen die toch niet gegeten worden, nemen de kinderen in hun trommeltje mee terug, zodat u thuis zicht blijft houden op het eetpatroon van uw kind. Wij zien het als onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dat kinderen gezond eten. Wij stellen het dan ook op prijs (ook ten opzichte van de andere kinderen in de groep), wanneer de inhoud van de lunchtrommel geen snoep of (chocolade-)koekjes bevat. Wanneer de kinderen in de groepen 1 tot en met 4 op school blijven eten, zien we graag dat ze een theedoek meenemen voor op de tafel.

Vanaf 12.30 tot 13.00 uur spelen de kinderen onder toezicht van een vaste overblijfouder en en pedagogisch medewerkster van ‘De Beestenboel’ buiten. Bij slecht weer gebeurt dat binnen. De overblijfouders zijn net als de pedagogisch medewerkster thuis in de gewoonten en de taal van de Vreedzame School. Op deze wijze spreken we onder schooltijd, tussen de middag en na schooltijd één taal.

In geval van calamiteiten kunnen de toezichthoudende ouder en de pedagogisch medewerkster een beroep op de aanwezige leerkrachten doen.

De kosten voor het overblijven zijn

Voor groep 1 t/m 4 wordt deze 45, – euro per schooljaar.
Voor groep 5 t/m 8 wordt deze 75, – euro per schooljaar.
Dit is een vast bedrag per kind, per jaar. Indien gewenst kan in overleg de T.S.O. in termijnen betaald worden.

Het geld wordt geind en gecontroleerd door het bestuur van Stichting Vrienden van Rheezerveen. Dit bestuur bestaat uit Nienke Hoekman en  Jessica Draijer.